Lærer
Tilbake

Fotooppgave/fotokonkurranse

Klimaendringer har alvorlige konsekvenser for mennesker over hele kloden. Økte temperaturer, ekstremvær og stigende havnivå kan føre til dramatiske humanitære utfordringer. Også i Norge begynner vi å merke klimaendringene på kroppen.

I denne fotooppgaven/-konkurransen skal eleven forsøke å formidle de synlige endringene i eget lokalmiljø.

Gruppe

1

Tid

90 min

Forarbeid

Utstyr

Kamera/iPad/mobil

Læringsaktiviteter

 • Gi elevene en kort introduksjon i enkel fototeknikk, vis gjerne eksempler (se vedlagt liste for forslag)
 • Presenter konkurranseteksten
 • Hold en kort brainstorming om motiver som kan egne seg i deres lokalmiljø
 • Det kan være lurt med en prat om at det ikke er lov å ta bilder av personer uten tillatelse, om å ikke bevege seg/ta bilder på privat eiendom o.l.
 • Send elevene ut med kamera for å utforske og ta bilder i nærmiljøet
 • Har lærer kunnskap i fotoredigering, kan bildene forbedres når elevene er tilbake i klasserommet
 • Vis frem bildene (evt et utdrag av bildene, f.eks. de to bildene elevene er mest fornøyde med) på storskjerm i klasserommet
 • For de som ønsker; send inn bildene (merk med navn/klasse/skole) til skole@redcross.no.

Har dere lyst til å gjøre mer ut av fotografiene, kan de skrives ut i stort format. Dekorer klasserommet, eller kanskje en vegg på skolen kan bli et fint galleri? Kanskje kan dere invitere parallellklassen/ledelsen/foreldre til en vernissage?

(Tidsbruk på dette opplegget vil variere ut fra hvor mye man ønsker å gjøre ut av det. Vi anslår at en dobbelttime/90 min. vil holde til introduksjon, brainstorming, fotograferingsøkt utendørs og fremvisning av noen favorittbilder til klassen etterpå. Hvis dere vil redigere bildene og/eller lage et galleri osv. vil det selvsagt gå med en del mer tid.)

 

 

Fotokonkurranse

Vi vil gjerne invitere elever til å delta i vår fotokonkurranse, der temaet er «Klimaendringer der jeg bor». Vi oppfordrer alle deltakere til å ta bilder som viser klimaendringer rundt om i landet.

Vi vil se bilder som fanger de små detaljene i livet vårt som påvirkes av klimaendringer, som en tørket elv eller issmelting på et fjell. Vi ønsker også å se bilder som viser hvordan klimaendringer påvirker naturen og dyrelivet rundt oss, som frosne innsjøer eller et tørt landskap.

Vi oppfordrer også deltakere til å utforske ideen om «håp» i sine bilder. Hvordan kan vi bekjempe klimaendringer? Hvilke tiltak kan vi ta for å bevare planeten vår for fremtiden?

Vi ser frem til å se kreative og unike bilder som utforsker temaet klimaendringer. Et utvalg av de innsendte bildene vil publiseres på vår nettside nårklimaetraserer.no, og de beste bildene vil premieres.

Husk at fotografiet ditt har kraften til å påvirke, og vi oppfordrer alle deltakere til å bruke sin stemme til å bidra til en bærekraftig fremtid.

Det vil bli kåret vinnere to ganger i året, og frist for å sende inn bidrag vil være 15. juni og 15. november hvert år.

Forankring i fagfornyelsen

Overordnet del

Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong.

Kompetansemål i fagene

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

Etter 10. trinn

Kunst & håndverk

 • utforske korleis digitale verktøy og ny teknologi kan gi moglegheiter for kommunikasjonsformer og opplevingar i skapande prosessar og produkt
 • undersøkje korleis kunst, inkludert samisk kunst, kan bidra i samfunnskritikk, og skape kunstuttrykk som belyser utfordringar i eiga samtid
 • reflektere kritisk over visuelle verkemiddel og eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i ein skapande prosess

Tverrfaglige temaer

Bærekraftig utvikling handler om å verne om livet på jorda og å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov.

(…) forståelsen av sammenhengen mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. Menneskehetens levesett og ressursbruk har konsekvenser lokalt, regionalt og globalt.

Temaet rommer problemstillinger knyttet til miljø og klima, fattigdom og fordeling av ressurser, konflikter, helse, likestilling, demografi og utdanning. Elevene skal lære om sammenhengen mellom de ulike aspektene ved bærekraftig utvikling.

Grunnleggende ferdigheter

Digitale ferdigheter i kunst og håndverk innebærer å kunne bruke digitale verktøy og medier til inspirasjon, utprøving, dokumentasjon og presentasjon. Det innebærer også å bruke digitale verktøy og programmering i kreative og skapende prosesser. Kjennskap til regler om opphavsrett og personvern når man bruker egne eller andres bilder, filmer og skapende arbeid, er vesentlig på alle trinn. Utviklingen av digitale ferdigheter i kunst og håndverk går fra å bruke enkle digitale verktøy og medier, til å forme egne digitale produkter som skaper opplevelser og kommuniserer følelser, ideer og meninger.