Lærer

– Huset var borte. Jeg så bare hav og sand

Hver natt spiser havet sanden under huset til Alicia Garcia og Juan Izquierdo på Mexicokysten. Hver morgen forsøker Izguierdo å tette igjen hullet havet etterlot.

Deres hus er ett av få som fortsatt står igjen i Sanchez Magallanes, en kystby i Tabasco, Mexico. En gang var det et yrende folkeliv i byen som ligger på en sandstripe mellom havet og laguner. Nå er den øde på grunn av fraflytting som følge av stormer og erosjon.

Kystbyen er en av tusen byer langs Mexicos kyst som trues av et stigende havnivå og uberegnelig vær. Myndighetene og lokalbefolkningen peker på klimaendringer som årsak. Garcia og Izquierdo har kjent på kreftene i stormene som kan treffe Mexicokysten. For seks år siden traff en storm kystbyen, og den tok med seg deler betongtaket på huset deres.

– Mannen min og jeg løp ut. Vi ventet en stund ved døra utenfor huset, våt av regnet og redd for lydene. Da regnet dempet seg gikk vi inn igjen, litt etter litt. Det var sand frem til inngangspartiet. Vi passerte korridoren, og vi så ikke annet enn havet. Huset vårt var borte. Jeg så bare hav og sand. Mannen min klemte meg og jeg gråt, forteller Alicia Garcia.

 

Millioner står i fare 

Hovedveien til Paraíso, en by om lag 75 kilometer unna, har allerede blitt ødelagt. Deler av veien står permanent under vann.

Innen 2050 vil cirka 150 millioner mennesker verden over miste bostedene sine til havet, ifølge en rapport fra Clima Central. Rapporten har tatt utgangspunkt i at verden når målet om maksimalt to grader temperaturøkning, og at Arktis holder seg stabilt. Forskerne estimeterte at kystflommer truer ytterlige 360 millioner mennesker innen år 2100.

 

Millioner av liv avhenger av handling

Under klimatoppmøtet i Glasgow i november la Røde Kors frem en ny klimarapport om sårbare kystsamfunn. Millioner av menneskers liv vil preges av klimaendringene om utslippene fortsetter i samme takt som i dag.  Langs kysten vil havnivået stige, flommene vil bli mer intense og stormer og sykloner vil komme hyppigere. Liv vil gå tapt, hus og hjem vil bli skadet, og dyrkbar mark vil bli ødelagt.

Med støtte til lokalsamfunn kan millioner av mennesker få hjelpen de har behov for. Handlinger som bidrar til å begrense klimagassutslipp kan gjøre at mennesker kan bli boende i husene sine.

 

En forfalt by

Utsiktene for byen som Sanchez Magallanes er dystre. En av Garcias og Izquierdos naboer, Marlit Grimaldo, forteller om en tid da byen var levende. På det lokale markedet solgte innbyggerne fisk og reker, på det lokale badet samlet de seg i sosiale lag. Nå forteller Grimaldo om en by som har forfalt, og det som gjenstår er bare minnene om en annen tid.

– Hver kveld vi dro til badet var det fest og dans. Da vi dro hjem gikk vi langs stranden, glade, lattermilde og nøt livet. Nå er alt dødt. Vi er glemt. Havet spiser opp byen, forteller hun.

Grimaldo tror at byen vil eksistere i bare noen tiår til. I 2012 ble de lovet at geotubene skulle være en løsning for det stigende havnivået. Det er sekker fylt med sand og vann, som skal holde vannet tilbake. Nå er alle tomme, sunket sammen, ødelagt eller skyldt på havet.

Når unge innser at det ikke finnes noen fremtid langs kysten flytter de til andre byer, men disse byene trues av stadig flere oversvømmelser fra elvene. Mange av husene i Sanchez Magallanes er blitt forlatt, og mange er halvveis kollapset. Innbyggerne som er igjen i kystbyen er gamle, eller mennesker som ikke har nok penger til å flytte.

Sakte men sikkert er Alicia Garcia og mannen hennes i ferd med å miste huset sitt til havet.
Hver eneste natt spiser havet litt mer av grunnen under huset. Hver eneste morgen forsøker Juan Izquierdo å reparere det havet har ødelagt.