Lærer

– Her ser vi de menneskelige konsekvensene av klimakrisen på nært hold

I Kenya er enorme landområder uten vann på grunn av tørke og sviktende regnsesong. Tilgang til rent drikkevann blir avgjørende for lokalbefolkningen for egen helse, og for bønder og levebrød.

Uten vann kan vi ikke ha dyr, og uten vann kan vi ikke leve.

Det tydelige budskapet kommer fra en høvding i en liten landsby utenfor byen Moyale nord i Kenya, ikke langt fra den etiopiske grensen. Etiopia, Kenya og Somalia på Afrikas Horn opplever nå den verste tørken på 40 år, en situasjon uten sidestykke. Fire regnsesonger på rad har feilet og det er stor sannsynlighet for at en femte regnsesong også kommer til å feile de siste månedene i 2022.  Regnet kommer ikke som før, og når det først er nedbør kommer det gjerne i form av styrtregn og flom – noe som er totalødeleggende for bøndene. De siste årene har også flere hundre tusen husdyr dødd i denne regionen som følge av tørken.

Her ser vi effekten av klimakrisen på nært hold. Det er tørke og flom om hverandre, og vi ser et stort behov for rent drikkevann. Det er mange inntrykk som sitter igjen etter besøket, men det største inntrykket er den humanitære innsatsen den enkelte frivillige gjør hver eneste dag, sier Røde Kors-president Thor Inge Sveinsvoll om besøket til Kenya Røde Kors.

Akkurat i denne landsbyen finnes det heldigvis en vannpumpe. Hvor kvinnene før måtte gå fem kilometer for å hente vann i elva, kan innbyggerne nå hente vann fra brønnen, ett av flere prosjekter i Kenya støttet av Norges Røde Kors.

Besøk som setter spor

Røde Kors’ vannprosjekter bidrar blant annet til bedre helse, hindrer spredning av sykdommer, bedrer matvaresikkerheten, og gir barn mulighet til å gå på skole. Prosjektene dreier seg blant annet om installasjon og reparasjon av vannpumper, bygging av latriner og vannprosjekter på skoler.

Mangel på gode sanitærforhold er ikke bare problematisk i seg selv, det øker også risiko for å spre farlige sykdommer. Ifølge FN dør mer enn 800 barn hver eneste dag globalt som følge av sykdommer de har fått grunnet dårlig sanitære forhold og urent vann.

Samtidig bidrar mangel på vann til å holde familier i varig fattigdom. Over store deler av verden må kvinner og barn gå mange timer hver dag for å hente vann, noe som forhindrer muligheten til å gå på skole og jobb.

Jobber for klimahandling på toppmøte

I løpet av de siste ti årene har klima- og værrelaterte katastrofer globalt drept mer enn 400 000 mennesker, påvirket 1,7 milliarder andre og fordrevet gjennomsnittlig 25 millioner mennesker hvert år over hele verden. På grunn av hetebølger, flom, skred, ras, ekstrem tørke – og mer.

Kontrasten mellom disse konsekvensene, og handlingene som iverksettes for å hindre eller bremse utviklingen, er enorm.

Innen 2050 vil minst 200 millioner mennesker være avhengig av nødhjelp hvert eneste år bare på grunn av klimakrisen, dersom utviklingen fortsetter som nå. Derfor er det viktig for Røde Kors-bevegelsen å være en aktiv pådriver inn i arbeidet mot FNs klimatoppmøte COP27 i november for å sikre konkret og rask klimahandling.

Imponerende frivillig innsats

Kenya Røde Kors merker godt hvordan klimaendringene krever mer av den humanitære innsatsen. Spesielt nord i landet forteller de ansatte og frivillige hvordan lokalsamfunnene merker klimaendringene og den ekstreme tørken, og styrtregnet og flommene som ofte følger etter. Her er oppfølgingen av vannprosjektene avgjørende.

Det er ikke mulig å tilpasse seg ut av klimakrisen, men alle hendelser må ikke bli katastrofer. Det handler om å bygge annerledes og andre steder, varsle før katastrofer skjer, og det handler om å sikre finansiering av tap og skade.

Noe av det mest imponerende har vært å se hvor mye de frivillige bidrar i sine lokalsamfunn i prosjekter med stor betydning, sier Sveinsvoll.

 

Tekst og foto: Sol Sigursdottir/Norges Røde Kors

Etiopia, Kenya og Somalia på Afrikas Horn opplever nå den verste tørken på 40 år