Lærer

Jeg vil lære mer - Hvor står vi nå?

Vennligst godta markedsføringsinformasjonskapsel for å se videoen.

Temperaturen på kloden stiger

Gjennomsnittstemperaturen på jorda har allerede økt med 1,1 grader siden tiden rundt år 1750, og temperaturen stiger raskere enn forskerne noen gang har observert. Oppvarmingen skyldes menneskeskapte klimagassutslipp, ifølge FNs klimapanel.

De humanitære konsekvensene

Over 100 millioner mennesker rammes hvert år av klimarelaterte katastrofer. I 2050 kan 200 millioner mennesker i verden være avhengig av humanitær hjelp grunnet klimarelaterte katastrofer, om vi ikke gjør noe for å bremse utviklingen.

Klimafordrevne

I 2021 måtte rundt 25 millioner mennesker forlate hjemmene sine på grunn av klimarelaterte problemer. Naturkatastrofer, mangel på vann og mat, flom og tørke er blant grunnene til at folk drives bort fra hjemmene sine. (Kilde: IDMC)

Velkommen til

Når klimaet raserer

Hva er egentlig klima? Hva mener vi med klimaendringer? Og hvilke konsekvenser får klimaendringene for oss mennesker?

Så fint at du vil lære litt mer om klima! Klima er et tema som engasjerer mange, men også et tema som det kan være vanskelig å få god oversikt over. I tillegg er det veldig mange meninger om klimaendringene og hvordan vi bør løse de utfordringene klimaendringene gir oss.

På disse sidene kan du bli litt klokere på klima. I tillegg ønsker vi å fortelle om de humanitære konsekvensene av klimaendringene, altså hvordan mennesker over hele verden blir rammet.

10 spørsmål og svar for deg som vil ha det "helt basic"

Hva er klima?

Klimaet er det gjennomsnittlige været på et bestemt sted over en lang periode. Det kan være varmt og solfylt eller kaldt og snørikt, avhengig av hvor du bor. Klimaet påvirker hva slags planter og dyr som lever i området.

Hva er klimaendringer?

Klimaendringer er endringer i det gjennomsnittlig været over en lang periode, spesielt økningen av temperaturen i jordens atmosfære.

Hva skaper klimaendringer?

Klimaendringer skyldes hovedsakelig menneskelig aktivitet som brenning av fossile brensel, avskoging og økt utslipp av klimagasser som karbondioksid.

Hva er drivhuseffekten?

Drivhuseffekten er prosessen der gassene i atmosfæren fanger varme og holder den nær jordens overflate, noe som gir oss varmere temperaturer og et beboelig klima. Drivhuseffekten er altså helt naturlig og bra, siden den gjør planeten vår levelig.

Det er økt drivhuseffekt som er et problem, fordi mer av drivhusgassene i atmosfæren binder mer varme og gjør jorden varmere enn den bør være.

Hva er global oppvarming?

Global oppvarming er den gradvise økningen i gjennomsnittstemperaturer over hele jorden på grunn av menneskelige aktiviteter som fører til økt utslipp av drivhusgasser – de gassene i atmosfæren som fanger varme.

Hva kan vi gjøre for å redusere klimaendringene?

Vi kan redusere klimaendringer ved å redusere utslipp av klimagasser, bruke fornybar energi, plante trær og redusere avfall og forbruk.

Hva er fornybar energi?

Fornybar energi er energi som kommer fra naturlige kilder som ikke vil bli borte, selv om vi bruker den. Eksempler på fornybar energi:

Solenergi – energi som kommer fra solen

Vindenergi – energi som kommer fra vinden

Vannkraft – energi som kommer fra rennende vann

Geotermisk energi – energi som kommer fra varme fra jordens indre

Biomasse – energi som kommer fra organisk materiale som planter og trær

Tidevannsenergi – energi som kommer fra tidevannsbevegelser i havet.

Disse energikildene er bærekraftige og kan brukes igjen og igjen uten at det påvirker miljøet negativt.

Hvordan påvirker klimaendringer mennesker og dyr?

De menneskeskapte klimaendringene fører til at temperaturer og vær endrer seg dramatisk. Flere og mer intense tørker, flommer, stormer og temperaturerendringer fører til at det blir uforutsigbar tilgang til mat, ødeleggelser der man bor, og temperaturer som er direkte helsefarlige.

Hvorfor er det viktig å ta klimaendringene på alvor?

De menneskeskapte klimaendringene fører på grunn av mer ekstremt vær og global oppvarming til helseskader og dødsfall, ødeleggelse av økosystemer, mindre og dårligere mattilgang, og at mange mister hjem, skolegang og inntekt.

Hva kan jeg gjøre for å bidra til å redusere klimaendringer?

Du kan bidra til å redusere klimaendringer ved å velge fornybar energi, redusere forbruket og avfallet ditt og be om at politikerne tar klimaendringer på alvor. Flere tips kan du få fra andre engasjerte ungdommer under fanen «Jeg vil engasjere meg!».

Ble dette for enkelt for deg? Ikke noe problem! Du finner mer stoff å fordype deg i lenger ned.

Hvor står vi nå?

Klimastatus

Global temperaturøkning, fra førindustriell tid til 2022

+1,25 °C

Antall klimafordrevne i 2021

25 millioner

Antall mennesker som kan være avhengige av humanitær hjelp i 2050

200 millioner

CO2 økning i atmosfæren siden år 1750

+50 %

Globale CO2-utslipp nådde nytt rekordnivå i 2022 på

37,5 milliarder tonn

Tema

Fordyp deg i temaene under

Hva skjer allerede nå?

Klimaendringer i verden og i Norge

Klimaendringene påvirker verden på mange måter, og effektene kan variere fra region til region. Vi ser blant annet økende globale temperaturer, endringer i økosystemer og stigende havnivåer. Også i Norge ser vi de samme tendensene.

Les mer

De humanitære konsekvensene

Mennesker i klimatrøbbel

Hvilke konsekvenser får klimaendringer for mennesker rundt om i verden?

Klimaendringene har ført til mer ekstremvær i verden. Konsekvensene er størst i de områdene som allerede er utsatt. Klikk deg inn for å lære mer om hvordan dette rammer mennesker i forskjellige deler av verden.

Les mer