Lærer

Hvordan kan min stemme bli hørt?

Del din mening

Skrivekonkurranse

Vi vil høre din stemme! Skriv en tekst om dine tanker om de menneskelige konsekvensene av klimaendringene. Hvis du har lyst, kan du sende den til oss og delta i skrivekonkurransen. Kanskje er det din tekst som blir publisert på denne siden?

Tema: Humanitære konsekvenser av klimaendringer

Oppgavetekst:

Klimaendringer har alvorlige konsekvenser for mennesker over hele kloden. Økte temperaturer, ekstremvær og stigende havnivå kan føre til dramatiske humanitære utfordringer. I denne skriveoppgaven skal du fokusere på de humanitære konsekvensene av klimaendringer og hvordan vi kan bidra til å løse disse utfordringene.

 

Oppgaveinstruksjon:

Velg ett av følgende temaer å skrive om:

a) «Klimafordrevne: Konsekvenser og mulige løsninger»

b) «Klimakrisens innvirkning på matvaresikkerhet og sult»

c) «Havstigningens trussel mot kystsamfunn og byer»

d) «Klimaendringers påvirkning på helse og sykdom»

Gjennomfør grundig research ved hjelp av pålitelige kilder, og bruk minst tre forskjellige kilder i oppgaven din.

Skriv en godt strukturert tekst der du tar for deg følgende punkter:

a) Innledning: Introduser emnet og hvorfor det er viktig å diskutere de humanitære konsekvensene av klimaendringer.

b) Beskrivelse av temaet: Presenter ditt valgte tema (a, b, c eller d) og gi en grundig beskrivelse av hvordan klimaendringer påvirker mennesker og samfunn i dette området.

c) Eksempler: Bruk konkrete eksempler for å illustrere de humanitære konsekvensene du har valgt å fokusere på.

d) Mulige løsninger: Diskuter ulike tiltak som kan bidra til å begrense og tilpasse seg klimaendringenes konsekvenser for mennesker. Vurder også hvordan internasjonalt samarbeid kan spille en rolle.

e) Avslutning: Oppsummer hovedpoengene dine og fremhev betydningen av å ta ansvar for å adressere de humanitære konsekvensene av klimaendringer.

Vurder kildebruken din og oppgi referanser korrekt i henhold til skolens retningslinjer.

 Vurderingskriterier:

Faglig innhold: Dybden av analysen og bruk av relevante kilder.

Argumentasjon: Evnen til å presentere klare og sammenhengende argumenter.

Struktur og form: Oppgavens oppbygning og språklig fremstilling.

Kildebruk: Riktig bruk av kilder og korrekt referansestil.

Kreativitet: Evnen til å tenke nytt og komme med originale ideer.

Lykke til med skriveoppgaven!

Del din mening

Fotokonkurranse

Vi vil se gjennom dine øyne! Ta bilder av ting i ditt nærmiljø som påvirkes av klimaendringene. Hvis du har lyst, kan du sende bildet til oss og delta i fotokonkurransen. Kanskje publiserer vi ditt bilde på denne siden?

Fotokonkurranse

Vi vil gjerne invitere elever til å delta i vår fotokonkurranse, der temaet er “Klimaendringer der jeg bor”. Vi oppfordrer alle deltakere til å ta bilder som viser klimaendringer rundt om i landet.

Vi vil se bilder som fanger de små detaljene i livet vårt som påvirkes av klimaendringer, som en tørket elv eller issmelting på et fjell. Vi ønsker også å se bilder som viser hvordan klimaendringer påvirker naturen og dyrelivet rundt oss, som frosne innsjøer eller et tørt landskap.

Vi oppfordrer også deltakere til å utforske ideen om “håp” i sine bilder. Hvordan kan vi bekjempe klimaendringer? Hvilke tiltak kan vi ta for å bevare planeten vår for fremtiden?

Vi ser frem til å se kreative og unike bilder som utforsker temaet klimaendringer. Et utvalg av de innsendte bildene vil publiseres på vår nettside nårklimaetraserer.no, og de beste bildene vil premieres.

Husk at fotografiet ditt har kraften til å påvirke, og vi oppfordrer alle deltakere til å bruke sin stemme til å bidra til en bærekraftig fremtid.

 

Send inn

Under kan du laste opp teksten eller bildet ditt og sende det til oss.

NB! Husk å skrive e-postadressen din (eller e-postadressen til en lærer eller forelder) under Melding, slik at vi kan kontakte deg om du vinner.

Lykke til!