Lærer

Klimaendringer i verden og i Norge

Vennligst godta markedsføringsinformasjonskapsel for å se videoen.
2020 er det varmeste året som er målt i Norge. Temperaturen i Norge kan øke med hele 4,5 grader innen 2100.

Klimaendringer i verden

Klimaendringene påvirker verden på mange måter, og effektene kan variere fra område til område. Klimaendringene har alvorlige konsekvenser for både mennesker og miljøet. Derfor er det viktig å jobbe for både å bremse klimaendringene og å tilpasse oss endringene som allerede har skjedd.

Temperaturen stiger
Den gjennomsnittlige temperaturen i verden har steget med rundt 1,1 grader celsius siden slutten av 1800-tallet. Dette har ført til smelting av isbreer, stigende havnivå, mer ekstremvær og endringer i plante- og dyrearter.

Nedbørsmønstre endrer seg
På grunn av klimaendringene kan det bli både mer eller mindre nedbør enn vanlig i enkelte områder, noe som kan føre til tørke eller flom. Dette får ofte alvorlige konsekvenser for jordbruket og økosystemene i området. Ikke minst hindrer det tilgangen på rent vann.

Oftere og verre ekstremvær
Klimaendringer fører til at stormer, flommer, tørker, hetebølger og andre former for ekstremvær kommer oftere, og er verre enn tidligere. Dette kan føre til skader på for eksempel hus og veier, og i verste fall føre til at mennesker omkommer.

Økosystemer forandrer seg
Klimaendringer fører til endringer i økosystemer over hele verden. Dette kan føre til at både plante- og dyrearter forsvinner.

Havet stiger
Som et resultat av smeltingen av isbreer og iskapper øker havnivået rundt om i verden. Dette kan true kystområder og tvinge mennesker til å flytte fra hjemmene sine. Noen stillehavsstater står i fare for å forsvinne helt i havet i løpet av noen år. Hvor skal alle menneskene dra?

Helsemessige konsekvenser
Klimaendringer kan føre til både matmangel og vannmangel. De kan også føre tiløkt spredning av smittsomme sykdommer, allergier og astma. Sykdommer som smitter fra dyr eller insekter vil antakelig dukke opp oftere.

Les mer om klimaendringer i verden her
Kode rød – VG

Kategori

Klimaendringer i Norge

Hæ? Klimaendringer i Norge? Ok, det er kanskje litt varmere om sommeren, men det er jo bare digg! Eller er det mer som foregår?

Norge blir påvirket av klimaendringene på flere måter, selv om konsekvensene kanskje er mindre enn de verste katastrofene man kan se i nyhetene fra andre land. Likevel er det betydelige endringer på gang i Norge også.

 

Endringer i nedbørsmønstre – også i Norge

Klimaendringer kan føre til både mer eller mindre nedbør enn vanlig i enkelte områder i Norge. Dette kan føre til tørke eller flom, som igjen kan føre til skader på infrastruktur og eiendommer. Flere bønder i Norge har allerede mistet avlinger til tørke ett år, for så å få dem ødelagt av flom året etter. Flom er kanskje blant de konsekvensene som har vært mest synlig i landet vårt så langt. Sommeren 2023 ble flere områder på Østlandet rasert av flom etter uværet «Hans». Bildene øverst på siden og til venstre er fra flommen i Aurland i 2014.

 

Økt temperatur

Temperaturen i Norge har økt de siste tiårene. Dette fører til mindre is og snø og økt smelting av isbreer og iskapper. Høyere temperatur i verden er selvfølgelig mer alvorlig for mennesker som bor der temperaturen allerede kan bli farlig høy, men vi vil nok etter hvert få kjenne på hetebølgene her i Norge også.

Endringer i økosystemer

Klimaendringer fører til endringer i økosystemer over hele Norge, og mange plante- og dyrearter kan miste leveområdene sine og stå i fare for å bli utryddet. I tillegg ser vi at nye arter som tidligere levde mye lenger sør, er i ferd med å etablere seg i Norge, for eksempel skadedyr og insekter. Insekter kan nemlig ikke regulere kroppstemperaturen sin, slik pattedyr kan, og er derfor sensitive for temperaturendringer der de bor. Nye arter konkurrerer med de artene som vanligvis lever her, og en del arter vi kjenner til vil kunne dø ut.

 

Større fare for skogbranner

Høye temperaturer og tørke kan øke faren for skogbranner i Norge, og dette er en annen av konsekvensene vi allerede har sett flere tilfeller av i Norge enn tidligere. Vi vil antakeligvis få kjenne på flere store skogbranner og flere strenge restriksjoner på vann i årene som kommer. Bildet til venstre viser Seljord Røde Kors Hjelpekorps som hjelper til med slokkearbeid i skogbrann i Kviteseid i 2019.

 

Endringer i turisme

Klimaendringer kan påvirke turistnæringen i Norge. Forholdene vil nok bli dårligere for skituristene. Har du noen gang reist til syden for å nyte varmere vær? I fremtiden vil kanskje mennesker fra sydligere strøk komme hit for å slippe unna varmen?

 

Havet stiger – eller?

At havet stiger leser vi om stadig. Hvorfor merker vi så lite til det i Norge da? Fordi landet vårt fortsatt hever seg etter å ha blitt trykket ned under siste istid. Derfor kompenserer denne hevingen for en del av havstigningen. Sånn sett har vi flaks her i Norge. Det betyr ikke at havstigningen ikke skjer likevel, bare at andre land er mer i trøbbel enn oss.

 

Vil du fordype deg? Her finner du flere tekster om klima:

Røde Kors: Klimaendringene blir stadig tydeligere – også i Norge

Nrk: Jakten på klimaendringene – Spesial (nrk.no)

Miljødirektoratet: Klimaendringer i Norge (miljodirektoratet.no)

 

Det er viktig at Norge tar klimaendringene på alvor

Vi er blant landene som bidrar mye til utslipp av klimagasser. Vi har også tjent mye penger på dette, for eksempel gjennom salg av olje. Er det ikke  da rettferdig at vi tar en stor del av ansvaret?

 

Måter å bidra kan være å ta i bruk mer fornybar energi og jobbe for å redusere utslippene fra transport og industri.

 

Samtidig er det viktig å tilpasse seg endringene som allerede har skjedd, for eksempel ved å øke beredskapen for tørke, flom og ras, og beskytte arter som er truet av klimaendringene.

Lær om vær

Hva er egentlig en syklon? Og hvordan kan det samme området blir rammet av både tørke og flom i løpet av kort tid? Her kan du rett og slett lære mer om vær.

Les mer

Årsakssammenhenger

Hvorfor er det sånn at 100 millimeter regn på ett sted skaper flom og katastrofe, mens den samme mengden nedbør et annet sted knapt blir lagt merke til? Og hvordan kan temperaturer som regnes som en vanlig sommerdag i India kvalifisere til hetebølge i Frankrike? Lær om hvordan alt henger sammen her.

Les mer

Test deg selv!

Åh nei! Du fikk en av tre riktige valg

Planeten synker og vi må ta tiltak nå!

1. Hva har den gjennomsnittlige globale temperaturen økt med siden slutten av 1800-tallet?

2. Hvilke helsemessige konsekvenser kan klimaendringer føre til?

3. Hvorfor merker man lite til havstigning i Norge ifølge teksten?

4. Hva er den viktigste faktoren for hvordan et område påvirkes av ekstremvær?

1 av 4