Lærer

Ta bærekraftige valg

Å leve bærekraftig

Det finnes mange små grep man kan ta i hverdagen for å leve litt mer bærekraftig.

Redesign

En måte å tenke  bærekraftig på er å redesigne tingene vi allerede har i stedet for å kjøpe nye. Det kan være å sy om klærne våre, male om møblene eller lage nye ting fra gamle materialer.

Handle brukt

Vi kan også kjøpe brukt i stedet for å kjøpe nye ting. Dette kan være klær, møbler, bøker og elektronikk. Når vi kjøper brukt, sparer vi penger og reduserer behovet for å produsere nye ting.

Handle bevisst

En annen måte å ta bærekraftige valg på er å handle mindre og mer bevisst. Det betyr å tenke over hva vi faktisk trenger og ikke kjøpe ting bare fordi de er på tilbud eller fordi vi har lyst på det. Vi kan også velge å kjøpe produkter som er laget på en miljøvennlig måte eller som kommer fra lokale produsenter.

Matbevissthet

Matbevissthet er også viktig for bærekraft. Vi kan redusere matsvinnet vårt ved å planlegge måltidene bedre og ved å bruke restene våre på nye måter. Vi kan også velge å spise mer plantebasert, fordi kjøttproduksjonen har en stor miljøpåvirkning.

Redusere avfall

Til slutt kan vi ta bærekraftige valg ved å kaste mindre. Vi kan resirkulere, kompostere og donere ting vi ikke trenger lenger i stedet for å kaste dem i søpla. Dette hjelper oss med å redusere avfallsmengden vår og gjøre miljøet vårt til et bedre sted.

 

Ved å ta små steg i hverdagen vår, kan vi alle bidra til å ta vare på jorden vår og sikre en bærekraftig framtid.

FNs bærekraftsmål...

...er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

FNs bærekraftsmål...

...består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn (fn.no).

Alle bærekraftsmålene...

...bygger på hverandre og er gjensidig avhengig av hverandre for å skape en bærekraftig utvikling og en god fremtid for alle. Avtalen er at alle land skal jobbe for å nå målene innen 2030. Det betyr at vi har syv år på oss.