Lærer

Mennesker i klimatrøbbel

Vennligst godta markedsføringsinformasjonskapsel for å se videoen.
Enten vi vil det eller ikke, står vi ved et historisk veiskille. Hvis ikke vi handler nå, vil vi de neste hundre årene møte endringer i vær, vind og temperaturer som vil få store humanitære konsekvenser.

Hvordan rammer ekstremvær mennesker?

Ekstremvær rammer mennesker på mange forskjellige måter. Intense stormer kan ødelegge boliger og infrastruktur, flom kan rive bort eiendeler og tvinge mennesker til å evakuere, mens tørke og hetebølger truer matproduksjon og helse. Tap av liv, menneskelige og materielle skader og økonomisk nød er ofte konsekvensene. Samfunn mister stabilitet, og sårbare grupper rammes hardest. Ekstremvær forsterkes av klimaendringer, og det haster å tilpasse seg og redusere utslipp for å beskytte menneskers liv og fremtid.

Les mer

Klimakrisen forsterker ulikhet

Ofte er det områder og mennesker med begrensede ressurser som rammes hardest av klimaendringene. Områder som allerede er utsatt for mat- og vannmangel, er ofte ekstra sårbare for et endret klima. Sårbare lokalsamfunn lider mest under naturkatastrofer og økende temperaturer. Ulikhetene mellom regioner og land forsterkes, og de som minst bidrar til klimaproblemet, lider ofte mest. Irak, Syria og Jemen er eksempler på det vi kaller sammenfallende kriser. Landene er allerede rammet av krig og konflikt med alle de konsekvenser dette har for lokalbefolkningen. I tillegg er de kraftig rammet av konsekvensene av klimaendringene.

Les mer

Klimakrisen truer bærekraftig utvikling og menneskeverdet

Hvordan truer klimaendringene bærekraftig utvikling? Og hva har klimaendringer med menneskeverd å gjøre? Du har kanskje hørt om FN's bærekraftsmål? Det er 17 mål som sier noe om hvordan vi sammen må jobbe for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Selv om bare ett av hovedmålene handler om klima, påvirker målene hverandre.

Les mer

Menneskeskjebner

Menneskene bak tallene

Lochuch

Lochuch

Lochuck (40) har fire barn under fem år. Tørken i Kenya gjør at hun strever med å finne rent vann og mat til barna sine. Hver dag er en kamp.

Les mer

Nimao

Nimao

Nimao bor med familien sin i en flyktningeleir i Somaliland. Tørken i området har drevet dem på flukt fra hjemmet sitt. Somalia er rammet av den verste tørken på 10 år.

Les mer

Ekapolon

Ekapolon

Ekapolon er 75 år gammel. På grunn av tørken i Kenya har de mistet nesten alle dyrene sine, blitt tvunget ut på flukt, og de sliter med å skaffe familien mat.

Les mer

Sammenhengen mellom klima og helse

Klimahelsekrisen

Røde Kors jobber i hovedsak med nødhjelp og utviklingsarbeid, men ser nå i mange sammenhenger hvordan klimaendringene legger seg oppå andre kriser og forsterker de krisene som allerede finnes. Helse er et slikt område som blir sterkt preget av klimaendringene og som får enda større utfordringer enn tidligere.

Les mer

Endetid

Vennligst godta markedsføringsinformasjonskapsel for å se videoen.

Test deg selv!

Åh nei! Du fikk en av tre riktige valg

Planeten synker og vi må ta tiltak nå!

1. Hva er hovedutfordringen som lokalbefolkningen i Kenya står overfor på grunn av tørke?

2. Hva var hovedmålet for Røde Kors-bevegelsen i forbindelse med FNs klimatoppmøte COP27?

3. Hva er hovedårsaken til at Teshawen og hennes familie i Irak har måttet endre livsstil og levebrød?

4. Hvilke konsekvenser av klimakrisen forverres av krig ifølge Røde Kors-analysen?

1 av 4