Lærer

Politisk aktiv, Grønn Ungdom

Yafeit Saere Woldu

Yafeit Seare Woldu – 17 år

  • Sentralstyremedlem, Grønn ungdom
  • Ungdomskandidat i Lillestrøm ved kommunevalget
  • Står på MDGs valglister i Lillestrøm og Akershus/Viken til fylkestingsvalget
  • Yafeits hjertesaker: Klima, samferdsel, byutvikling og integrerings- og innvandringspolitikk

 

Hva er din rolle i Grønn Ungdom, og hva innebærer det?

Som sentralstyremedlem har jeg et sentralt ansvar i Grønn Ungdom (GU) og med det svært mange oppgaver. Dette kan være alt fra å arrangere verveuker og kampanjer for å vokse organisasjonen og hjelpe til å arrangere GU sommerleir og landsmøtet. Spesielt i år har flere av oppgavene vært relatert til å forberede organisasjonen på valgkampen og spesifikk skolevalgkampen.

 

Hva bekymrer deg i klimakampen?

Jeg er redd for at mange unge har begynt å gi opp klimakampen. Jeg synes pensumet i skolen vektlegger klima og bærekraft i stor grad, men at mange opplever at det er en skjevhet i hvor viktig klima blir fremstilt på skolen og hvor lite som faktisk skjer i virkeligheten. Jeg tror mange blir lei av alt fokuset på klima i skolen, når man ser at klima ikke prioriteres hos politikerne og de som har makt til å gjøre noe med det. Derfor engasjerer jeg meg politisk, for å skape en endring gjennom politikk.

 

Når startet klimaengasjementet ditt?

Jeg har engasjert meg i klimaet siden jeg var 11-12 år. Jeg var opptatt av klimaet og miljøet, og prøvde å påvirke familien til å ta klimavennlige valg i hverdagen. Da jeg var 15 år, meldte jeg meg inn i Grønn Ungdom. Da følte jeg det var på tide å gjøre noe konkret for å engasjere meg.

Han forteller at han både på ungdomsskolen og på videregående ble valgt til elevrådsleder, og fikk da endelig muligheten til å påvirke beslutninger. Av klimatiltak han var med på som elevrådsleder, nevner han bl.a. at de innførte et større vegetartilbud i kantina og at skolen skulle tenke mer bærekraftig i sine beslutninger. De fikk også innført kampanjeuker på skolen, der klima og natur var blant temaer de jobbet med, i tillegg til bl.a. ensomhet og mental helse og politikk.

På samme tid fikk han også mulighet til å sitte i ungdomsrådet i Lillestrøm kommune. Dette ga mersmak for å engasjere seg mer i politikken. Han sitter fortsatt i ungdomsrådet i dag. Her snakker han selvfølgelig varmt for saker som omhandler klima, men han har også engasjert seg i kommunens rusomsorgspolitikk og et økt kulturtilbud for unge.

Han synes Lillestrøms klimaprofil kan bli bedre. Han nevner bl.a. bedre arealplanlegging, at kommunen bygger ned for mye matjord og kulturlandskap til fordel for boliger og at nye byutviklingsprosjekter mangler gangveier, sykkelstier og et godt kollektivtilbud.

Jeg ønsker meg et grønnere byrom, forteller han. Og ekspress-sykkelvei fra Lillestrøm til Oslo! Jeg skulle også gjerne sett et bedre kollektivtilbud i kommunen, også utenfor Lillestrøm by. Noen steder i kommunen går det buss hver tredje time – det er elendig. Tilslutt ville jeg jobbet for å danne en mer sirkulær økonomi i kommunen som også ser på gjenbruk som et sterkt alternativt.

 

Hva vil du si til andre ungdommer som bekymrer seg for klimaet?

Husk på at selv om du er ung, har du muligheten til å påvirke. Selv om klimakampen iblant kan virke tung, så går ting i riktig retning. Det finnes mange gode eksempler på at vi har kommet langt de siste årene, f.eks. Parisavtalen. Skolestreikene i 2019 satte klima på agendaen, og politikerne ble nødt til å ta ungdom på alvor. Dessuten er det forventet at det blir i dag investert mer i solenergi enn olje. Vi må bare fortsette å jobbe, vi har absolutt en vei å gå – men vi er på vei i riktig retning!

Husk på at selv om du er ung, har du mulighet til å påvirke.

Hvilke tips vil du gi til ungdom som ønsker å ta bedre klimavalg i hverdagen?

  • Bruk stemmen din ved valg – og stem på god klimapolitikk og partier som holder det
  • Kutt ned på kjøtt, spis vegetarisk iblant
  • Sykle, gå eller velg kollektivt hvis du kan
  • Vurder før du kjøper noe nytt. Trenger jeg egentlig mer?
  • Lever inn ting til gjenbruk i stedet for å kaste det i søpla

Vil du se mer av arbeidet Yafeit og Grønn ungdom gjør?

Følg dem på Instagram.