Lærer

Andre nestleder i Ungdommens fylkesutvalg, 17 år (f. 2006).

Jonas Uv Værnes

Jonas er en aktiv og engasjert ungdom. Han spiller fotball og er medlem i Heimevernsungdommen. I tillegg er han opptatt av politikk, og en av hans kjernesaker er klima. Derfor sitter han også i Ungdommens fylkesutvalg i Trøndelag fylkeskommune.  

 

Hva innebærer det å være representant i ungdommens fylkesutvalg?

Som ungdomsrepresentant får jeg delta på møter i regionalt klima- og planutvalg. Det siste møtet jeg var med på var et såkalt temamøte, der vi diskuterer spesifikke tema, gjerne klimarelaterte saker. Da hentes det inn eksperter på området vi skal diskutere, slik at vi har en god forståelse for saken. Etter diskusjonen hos oss tas saken med for videre politisk behandling.

 

Har du eksempler på saker som dere har foreslått?

Ungdommens fylkesutvalg forslo å opprette en pris for årets miljøkommune. Dette ble tatt opp og behandlet i klima- og planutvalget, og vi fikk gjennomslag for det. Så dette har nå blitt tatt med videre.

 

Opplever du å bli hørt?

Det varierer selvfølgelig, men jeg synes at spesielt i fylkeskommunen blir vi veldig godt tatt imot uansett hva vi gjør og hva vi skal snakke om. Ledelsen i ungdommens fylkesutvalg var f.eks. på tur til Oslo i forrige uke, og da fikk vi besøke trøndelagbenken på Stortinget. Der ble vi veldig godt tatt imot og.

Det er selvfølgelig ikke alt vi får gjennomslag for, men jeg synes stort sett vi blir hørt, og jeg opplever at vi blir tatt på alvor.

 

Hvordan startet klimaengasjementet ditt?

For tre og at halvt år siden ble jeg medlem av ungdomsrådet i hjemkommunen min Rennebu. Et halvt år senere ble jeg med i Ungdommens Fylkesutvalg. Nå er jeg også leder for ungdomsrådet i Rennebu. Jeg er egentlig en type som er engasjert i veldig mye. Klima spesielt, men også i politikk generelt.

 

Hva tenker du om klimaspørsmålet i fremtiden?

Jeg synes det er spennende å forsøke å finne løsninger på klimaspørsmålet. Jeg ønsker meg et billigere kollektivtilbud, særlig på tog. Prisene på tog har gått opp i Trøndelag, og det har spesielt blitt veldig dyrt i distriktene.

Jeg vurderer å stille til gjenvalg i Ungdommens Fylkesutvalg til høsten. Jeg har lyst til å fortsette det arbeidet jeg holder på med nå, men tenker det er naturlig etter hvert å gå inn i partipolitikken. Hos politiske partier ser jeg etter klare klimaambisjoner og håndfaste planer og metoder for omstilling.

Det er selvfølgelig ikke alt vi får gjennomslag for, men jeg synes stort sett vi blir hørt, og jeg opplever at vi blir tatt på alvor.

Har du noen tips til gode klimavalg i hverdagen?

  • Ta buss eller gå når du kan
  • Spis mer grønt
  • Viktigst av alt: Engasjer deg! Som enkeltindivid kan du gjøre noe, men sammen med andre kan du påvirke mer, og du kan påvirke de som sitter og tar avgjørelser som har stor påvirkning.

Vil du se mer av arbeidet Jonas og Ungdommens Fylkesutvalg gjør?

Følg dem på Instagram.