Lærer

Bo Milli - Artist og aktivist

Emilie Røine Østebø, 23 år

Bo Milli

Emilie ble født i 2000 og har vokst opp med bekymring rundt klimakrisen.

Som mange andre på min alder har jeg hørt om klimakrisen hele livet. Da jeg var yngre fikk jeg et inntrykk av at vi var i ferd med å løse problemet, men etter hvert som jeg ble eldre innså jeg at vi så vidt er i gang med å finne ut hvordan vi skal løse det. Jeg så ingen reelle endringer skje, samtidig som klimaforskere kom med stadig mer katastrofale advarsler. Dette fikk meg til å føle en økende bekymring og frustrasjon.

Du deltok i skolestreiker i 2019. Hvorfor valgte du å engasjere deg på den måten?

I 2019, mens jeg gikk i tredje klasse på videregående skole, startet Greta Thunberg skolestreikene. Jeg følte at det var nødvendig å gjøre noe konkret for å få oppmerksomhet rundt klimakrisen, og skolestreikene var en form for sivil ulydighet; en tydelig måte å vise vår bekymring og krav om handling fra myndighetene. Den opprinnelige aksjonen som Greta startet, var provoserende og grenseoverskridende. Det at det var såpass radikalt, gjorde at det ble starten på noe mye større.

Jeg engasjerte meg da aksjonene hadde blitt mer sosialt akseptert. Vi fikk tillatelse til å delta, uten å få fravær fra skolen, og til og med politikerne støttet oss. Men til tross for massiv deltakelse, politikernes klapp på skulderen og enighet om å ta grep, følte jeg likevel at innsatsen ikke hadde ført til tilstrekkelige tiltak mot klimakrisen. Da lærte jeg at om politikerne applauderer det du gjør, om det ikke er forstyrrende eller ubehagelig, så er det ikke nok. Det betyr at vi må finne nye strategier som unge. For meg handler dette om min rett til liv og min rett til en fremtid. Det er helt uakseptabelt for eksempel at den norske stat fortsatt leter etter olje og investerer i oljeindustrien, når det truer hele fremtiden til oss som nå er unge. Da må vi beskytte våre egne interesser – og vi må protestere høylytt.

Hva gjorde du da, når du følte at skolestreikene ikke ga nok resultater?

Jeg valgte å grave dypere og satte meg inn i den siste FN-rapporten om klimaendringer. Det sjokkerte og skremte meg å lese om konkrete konsekvenser av klimakrisen som jeg aldri hadde blitt informert om tidligere. Det ble klart for meg at disse konsekvensene kunne prege hele resten av livet mitt, som matmangel, vannmangel og millioner av mennesker som enten må flykte eller dø når hjemmene deres blir ubeboelige.

Da valgte jeg å delta i aksjoner arrangert av Extinction Rebellion. Dette var et resultat av at jeg oppfattet sivil ulydighet ikke bare som legitimt, men også nødvendig. Skolestreikene ble i stor grad møtt med tomme ord fra politikerne, og dette lærte meg at aktivisme som blir applaudert, ofte ikke fører til tilstrekkelig endring. Jeg er overbevist om at man trenger å lage litt oppstyr for å oppnå resultater. Etter det har jeg deltatt i flere aksjoner med både Extinction Rebellion og Stopp oljeletinga, som jeg var med på å starte opp.

FN’s klimapanel har satt 2030 som nærmest en «deadline». Innen da må vi ha halvert utslippene våre. Det er bare syv år til. Hva tenker du om de årene som er igjen frem dit, vil vi klare å snu det, tror du?

Det forteller oss at det må skje veldig mye på veldig kort tid. Da trenger vi radikale løsninger. Da kan vi ikke sitte og si: «Nei, det blir for raskt», «Nei, det blir for ubehagelig». Skal politikerne si det, måtte de startet for 30 år siden. De kunne gjort det, men de valgte å ikke gjøre det. Nå må endringen gjøres fort, og det kommer til å bli ubehagelig.

Du kan sammenligne det med å kjøre bil rett mot en fjellvegg. Hvis du begynner å bremse 100 meter før veggen, da kan du ha en rolig og behagelig nedbremsing. Nå er veggen rett foran oss – nå må vi bare bråbremse, så enkelt er det. Det blir ubehagelig, men det blir bare tullete nå å snakke om rolige og moderate løsninger. Ja, det kunne vi gjort – for mange år siden. Det gjorde vi ikke. Nå er det syv år igjen. Her har vi sittet og spist en stor og god middag. Da kommer jo regningen på et eller annet tidspunkt.

Jeg er overbevist om at man trenger å lage litt oppstyr for å oppnå resultater.

Good kid

Isn’t it a punch in the stomach
isn’t it exactly what I wanted
I did everything I could, at least most of it
I just live here
doesn’t matter in the end
it’s what I’ve heard

Aksjon ved olje- og energidepartementet 23.08.2021. Jeg okkuperte lobbyen med Extinction Rebellion Ung, og dette resulterte i min første arrestasjon og besøk på glattcella. Foto: Privat
Her blokkerer "Stopp oljeletinga" E18 22.06.23. Her ble jeg båret bort fra motorveien av sivilpolitiet og arrestert. Foto: Privat
Foto: Synne Sofi Bårdsdatter Bønes

Tror du folk flest er klare for det ubehaget denne bråbremsen vil kreve?

Ja, jeg tenker at pandemien viser at vi klarer å omstille oss raskt når vi må. I krisetider har vi klart å trekke lasset sammen, det være seg pandemi med mange sosiale restriksjoner eller krigstid med matrasjonering og lignende. Under pandemien tror jeg folk flest hadde en følelse av at alle bidro, at vi gjorde dette sammen. Vi har jo til og med et ord for det på norsk; dugnad. Jeg tror de fleste av oss har en iboende følelse av hva som er rett og hva som er galt. At vi skal fortsette å pumpe opp olje, at vi skal fortsette å ha masse goder på bekostning av andre – det tror jeg de fleste egentlig kjenner at er helt feil. Har vi retten til å fortsette med dette? Har vi retten til å påføre andre så mye lidelse?

Det avgjørende er at noen av oss begynner å handle, slik at andre følger etter. Og det tror jeg vi kan få til. Jeg tror mange for eksempel er villige til å gi opp privat transport på den måten vi har det nå, eller endre vaner vi har i hverdagen for å beholde matsikkerhet, for å beholde fred. For det er sånne store ting vi faktisk snakker om. Men det at vi gjør det i fellesskap tror jeg blir viktig. Pandemien viste oss at alle de små tingene vi gjorde hver for oss, men i fellesskap – de hadde en betydning. For første gang på mange år gikk utslippene ned! Vi holdt oss hjemme, vi dro ikke på ferie med fly. Og det fungerte!

Jeg tror vi befinner oss i et historisk øyeblikk. Jeg tror folk vil se tilbake på oss som de som hadde muligheten til å snu utviklingen. Og hva gjorde vi med den muligheten? Grep vi den, eller så vi en annen vei og lot det gå for langt, fordi det var for slitsomt å endre seg?

For meg er det så enkelt som å spørre meg selv: Hva er rett å gjøre? Hva er galt? Og når de som bestemmer gjør ting som jeg mener er galt, så må jeg være tydelig på at de i hvert fall ikke får gjøre det i mitt navn. Kan jeg redde verden? Kanskje ikke, men jeg har i hvert fall forsøkt å leve et liv i tråd med mine egne verdier, og jeg har kjempet for det jeg mener er rett.

Vi har snakket mye om Emilie som klimaaktivist, men det er jo artist du først og fremst er kjent som. Du bruker også musikken som et talerør i klimakampen. Hvorfor skriver du om klima i låtene dine?

Det er egentlig bare for å bli kvitt tankekjøret om klimakrisen. Dette spinner jo rundt og rundt i hodet mitt hele tiden, og musikken er en måte å få det ut på. Når jeg skriver om klimakrisen er det fordi jeg er stresset, fordi jeg ikke aner hva jeg skal gjøre, er redd for at jeg ikke gjør nok. Det er mest fortvilelsen som kommer frem i låtene mine.

Iblant føler jeg meg jo litt gal, og jeg opplever at når jeg virkelig sier det jeg mener, så tar folk et skritt tilbake. Hvis jeg sier at klimakrisen gjør at jeg ikke ønsker å få barn, eller at klimakrisen gjør at jeg lurer på om det er noen vits i å fullføre noen utdannelse – da tar de litt avstand, da synes de at jeg går for langt. Men det er jo faktisk sånn jeg føler det. Men å få formidlet det i musikken på en god måte, det har jeg ikke fått til ennå. Jeg burde sikkert skrevet mer inspirerende om klima, en type «call to action», men så langt er det mest egen fortvilelse som kommer ut i låtene.

Opplever du å bli hørt?

– Jaaaa, det begynner å endre seg litt. Stopp oljeletinga har fått mye oppmerksomhet. Men hva er å bli hørt, egentlig? Mange sier det er fint at vi engasjerer oss og gir oss mye ros. Men hører de på oss – og endrer de noe på grunn av det vi sier? Nei. Og i så fall er svaret at jeg føler vi blir totalt latt i stikken. Vi sitter igjen med regningen etter at de voksne som styrer nå har spist seg mette. Nei, vi blir ikke hørt, hvis det å bli hørt betyr at det skjer en endring. Igjen er vi tilbake til det jeg snakket om tidligere; de aksjonene vi får «lov til» av politikerne, de aksjonene som de applauderer og klapper oss på skulderen for – det får dem ikke til å endre seg. Og vi trenger en kursendring.

Hvordan ser du for deg at denne kursendringen blir en realitet?

Noen må oppføre seg som at vi er i den krisen vi faktisk er, slik at andre følger etter. Vi må se andre som viser handling, som tar drastiske grep. Jeg tror det er på grasrotnivå endringen må skje, en bevegelse som sparkes i gang av en hendelse eller et engasjement som sprer seg. For meg handler det om å tenke: Hva ønsker jeg å se tilbake på? Vi hadde sjansen. Var jeg med på å gjøre det rette, eller var jeg en som så en annen vei? Jeg tror endringen må skje ved at vi vanlig folk ser på hverandre og inspirerer hverandre til innsats.

Ungdom har potensielt masse makt. Vi unge må være radikale i vårt engasjement, vi må skape så mye hodebry og ubehag at det ikke lenger er mulig å overse oss. En gjeng engasjerte ungdommer kan bruke sosiale medier for å nå ut, ved å tenke: Hvordan kan jeg gjøre noe som kan være vanskelig å ignorere? Hva vil bli spennende å lese om? Hva vil media gi oppmerksomhet til? Hvis folket gjør opprør, så kan noe skje. Sånn som Greta Thunberg; ei jente som starter en bølge av engasjement og handlingsvilje. Vi som er unge i dag, vi har mulighetene til å nå ut. Gå sammen – start noe! Vi kan starte en nasjonal bevegelse, til og med en internasjonal bevegelse. Det må bare starte et sted.

Foto: Synne Sofi Bårdsdatter Bønes
Foto: Privat
For meg handler det om å tenke: Hva ønsker jeg å se tilbake på? Vi hadde sjansen. Var jeg med på å gjøre det rette, eller var jeg en som så en annen vei?
Foto: Synne Sofi Bårdsdatter Bønes

Har du noen tips til gode klimavalg i hverdagen?

Finn en organisasjon å melde deg inn i. Bli med på et møte, lær av de som kan mer enn deg. De trenger mye hjelp og vet hvor du kan bidra. Kanskje får du gode idéer til hva du kan gjøre. Etter hvert vil du finne din egen vei. Det at du synes det er håpløst nå, betyr ikke at du alltid vil føle det sånn. Sammen med andre vil du få gode tips på veien, og du står ikke lenger alene.

Good kid

Vennligst godta markedsføringsinformasjonskapsel for å se videoen.